Spoľahlivý servis pre zákazníkov

Naším hlavným zameraním je aj spolupráca s našimi zákazníkmi. Ponúkame všetky opotrebiteľné diely, ktoré sú dôležité predovšetkým pre hladký a bezchybný výrobný proces. Máme väčšinu dielov na sklade a môžeme rýchlo reagovať na otázky a pomoc vo všetkých prípadoch. Službu zaručujú naši technici, ktorí tiež umožňujú školenie vašich zamestnancov. To sa deje priamo na systémoch a je možné ho rozšíriť na základe odborných znalostí. Máte možnosť neustále aktualizovať svoju databázu parametrov pre príslušný materiál alebo ju vytvárať od nuly. To tiež zahŕňa možnosť realizácie vzorky našich systémov s vašimi materiálmi bez akýchkoľvek nákladov. Môžete tak získať predstavu o kvalite našich možností na mieste a podrobne sa pozrieť na technológiu rôznych systémov. Rozhovor s jedným z našich technikov nie je v tomto kontexte tiež problémom a umožňuje vám nahliadnuť do rôznych možností modernej laserovej technológie.

Theta Cloud

Využitie nášho cloudu je tiež príležitosťou pre našich zákazníkov, aby sa mohli zúčastňovať rôznych procesov a byť informovaní o všetkých inováciách. Týmto spôsobom môžete dostávať dokumentáciu o zodpovedajúcich systémoch a aktualizovať ovládacie prvky zariadení. Digitálne vyhľadávanie ďalších dokumentov tiež nie je problémom. Pri zakúpení systému dostanete zodpovedajúci odkaz na cloud, ktorý je automaticky priradený k údajom používateľa. Okrem toho sme vám k dispozícii aj telefonicky alebo e-mailom, aby sme s vami prediskutovali rôzne procesy alebo témy.

Najmä z dlhodobého hľadiska je spolupráca najlepším spôsobom, ako dobre zvýšiť produktivitu vášho podnikania. Zahŕňa to použitie našej služby údržby, ktorá sa stará o vaše vybavenie alebo aktualizácie, ak je to možné. Takže môžete mať neustále prehľad a udržiavať úroveň výroby svojej spoločnosti. Najmä dnes je používanie moderných technológií dôležitým prostriedkom na rozvoj silného postavenia na trhu s príslušnými výhodami. Osobitné konzultácie na tému moderných laserových systémov sú tiež skvelým spôsobom, ako rozšíriť súčasnú úroveň vedomostí a dozvedieť sa o novom vývoji na trhu. Najmä z dlhodobého hľadiska môžete svoje ciele dosiahnuť ľahšie a výhody môžete využiť na bezpečné a zmysluplné plánovanie do budúcnosti.

Vaše otázky samozrejme zodpovedáme telefonicky alebo e-mailom.

de German
X